.

گروه صنعتی پاورتاپ به منظور ایجاد بستری مناسب برای استفاده کننده های باتری و ایجاد خاطری آسوده برای همکاران اقدام به راه اندازی آزمایشگاهی مرجع نموده است تا بتوانیم بهترین برنده ها را شناسایی و بهترین کیفیت را به مشتریان ارائه دهیم . کلیه خدمات در این زمینه و مشاوره در زمینه باتری های موجود در کشور و دیگر کشور ها دایر می باشد و در جهت افزایش اعتمادسازی در بازار می باشد.

تلفن: 021-44447760 – 021-65612617

فکس: 021-65612617

گروه صنعتی پاورتاپ

آدرس: تهران تقاطع آزادگان و بزرگراه فتح-شهرک صنعتی گلگون-بلوک 1050