حمایت از ایده ها

شرکت رویای انرژی پاک با هدف ایجاد انگیزه و صنعتی سازی ایده های جوانان و دانشجویان کشور اقدام به برگزاری مسابقه ایده برتر نموده است و هدف آن شناسایی ایده های برتر کشور و معرفی و حمایت از آنها می باشد تا پلی شویم بین ایده تا عملیاتی نمودن آن در کشور . به سه ایده برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

محورهای طرح ها شامل صنعت ، دیجیتال مارکتینگ ،انرژی و بارزگانی می باشد.

شاخص های سنجش طرح ها:

1- میزان نوآوری طرح ها 

2- میزان سرمایه گذاری لازم

3- میزان پیچیدگی فناوری طرح 

4- زمان بازگشت سرمایه

5- میزان خلق ثروت

6- میزان نیاز جامعه و گروه های هدف

7- فضای مورد نیاز

8- میزان سهولت دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز

9- میزان کارآفرینی طرح

توجه: طرح به صورت PDF ارسال شود به آدرس ایمیل 2energy@chmail.ir ارسال نمایید .

مهلت ارسال طرح ها تا تاریخ 1399/12/10 ارسال نمایید و نتایج داوری تا تاریخ 1400/1/25  اعلان خواهد شد. ایده برتر مورد حمایت شرکت قرار خواهد گرفت و با صاحب ایده قرار داد در جهت حفظ معنوی و مادی از طرح ایشان منعقد خواهد گردید وتا اجرای نهایی طرح از حمایت مادی و معنوی شرکت بهرمند خواهد گردید.

زمان باقی مانده تا ارائه طرح و معرفی طرح برتر سال ***** 1399 *****

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
با تشکر از حسن توجه شما فرصت ارسال طرح ها به اتمام رسید

تلفن: 021-44447760 – 021-65612617

فکس: 021-65612617

شرکت رویای انرژی پاک

آدرس: تهران تقاطع آزادگان و بزرگراه فتح-شهرک صنعتی گلگون-بلوک 1050