خدمات آزمایشگاهی

1- شناسایی و آنالیز مواد شیمیایی و تحلیل ساختار مواد

2- طراحی و ساخت آون های آزمایشگاهی با کنترل دما

3- طراحی و ساخت تستر پیل سوختی و کنترل های آن

4- تامین دستگاه های آنالیز آزمایشگاه شیمی و کنترل کیفیت

5- طراحی روش های  تست آب به روش تیراسیون

6- تجهیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت

7- واردات و فروش دستگاه های آزمایشگاهی

8- تست پنل های خورشیدی

9- تدوین دستور عمل های آزمایشگاه کنترل کیفی

تلفن: 021-44447760 – 021-65612617

فکس: 021-65612617

گروه صنعتی پاورتاپ

آدرس: تهران تقاطع آزادگان و بزرگراه فتح-شهرک صنعتی گلگون-بلوک 1050