آموزش پیل سوختی

خودور پیل سوختی هیدورژنی FUELCELL CAR

ساخت پیل سوختی سالید اکسید SOFC

آموزش انرژی ها نو

هفت باور غلط در زمینه انرژی خورشیدی

نحوه کار کرده سلول خورشیدی

مسابقات کمیکار

مسابقات کمیکار 2017 اسپانیا

دهمین مسابقات کمیکار

آموزش ساخت باتری

ساخت باتری لیتیوم

ساخت باتری لیتیوم

آموزش ساخت کاتالیست

کاتالیست چیست؟

آموزش های آزمایشگاهی

آزمایشگاه تست ربات های پرنده

آزمایشگاه تست شعله

تلفن: 021-44447760 – 021-65612617

فکس: 021-65612617

شرکت رویای انرژی پاک

آدرس: تهران تقاطع آزادگان و بزرگراه فتح-شهرک صنعتی گلگون-بلوک 1050