https://www.2energy.ir/

شرکت رویای انرژی پاک با تجربه بر انجام پروژه های تخصصی در خصوص طراحی و ساخت پیل سوختی،تولید هیدروژن، طراحی و ساخت پیلوت ها با هدف ترویج انرژی نو، ساخت کاتالیست ها، طراحی وساخت باتری و طراحی و ساخت setup نیمه صنعتی و پروژه های نرم افزاری مانند CFD و متلب، در خصوص مشاوره در انجام پروژه های دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی برای ارتقاء پژوهشگران و صنعتگران کشور تلاش نموده است. شرکت رویای انرژی پاک با اتکا به تیم های قوی در زمینه های عملی و نرم افزاری و تجربه 10 سال کوشش می نماید که بهترین خدمات را ارائه نماید. شرکت رویای انرژی پاک با رویکرد نوآوران تلاش دارد تا با در نظر گرفتن افق های جدید به مرزهای نوینفناوری کشور دست یابد.


**فعالیت های اصلی شرکت **


1 – طراحی پیل های سوختی

2 – طراحی پیلوت های صنعتی با رویکرد انرژی های نو

3 – طراحی ماشین ها کیمیکار

4 – ساخت الکترودها باتری ها نوین و استک نمودن آنها

5 – طراحی و ساخت کاتالیست سرامیکی

6 – طراحی و ساخت SETUP آزمایشگاهی